Verloren Verhalen gaat in op de kracht van muziek en verhalen van gemeenschappen, die hun oorsprong niet in Nederland kennen. Sinds de jaren ‘60 hebben diverse gastarbeiders zich in Nederland gevestigd in voornamelijk de grote steden. Langzaamaan zien we deze generatie van het toneel verdwijnen. Zij zijn minder mobiel, wonen in woongroepen, hebben intensieve zorg nodig en/of brengen veel tijd in hun herkomstlanden door. Nog tragischer is dat een groot deel van deze groep niet meer leeft en hun verhalen vooral vanuit sociaaleconomisch perspectief zijn belicht. We kennen allemaal de verhalen over het zware werk in de fabriek en het leven in pensions. Maar wat weten wij over hun jeugd? Welke muziek werd er op hun bruiloft gespeeld en welke sprookjes werden hen verteld door vertellers uit het dorp? Vragen en verhalen die jonge generaties anno nu veel houvast kunnen bieden, omdat zij een integraal beeld willen vormen over hun culturele achtergrond.

Het Amsterdams Andalusisch Orkest haalt met Verloren Verhalen liederen terug door intieme concerten te presenteren voor en met een generatie die nu sterk zorg nodig heeft. In Verloren Verhalen gaat het orkest naar deze ouderen toe, omdat zij door beperkte mobiliteit vaak niet meer in staat zijn het theater te bezoeken. Dit doorlopende programma bestaat uit een concerten op verschillende locaties waar deze oude en jonge generaties elkaar tegenkomen, zoals huiskamers en lokale community centra.