Het Amsterdams Andalusisch Orkest zet zijn expertise in over de betekenis van Al-Andalus (8e t/m 15e eeuw) voor onze samenleving nu. Vergeten verhalen over wereldreizigers, filosofen gastronomen en muzikanten worden in presentaties en discussies besproken. Het doel is om de kennis over deze periode beter te verankeren in het curriculum op scholen, activiteiten binnen community centra en programma’s van jongerencentra. De afgelopen jaren vonden deze lezingen plaats op hogescholen, universiteiten, vrouwenorganisaties en buurthuizen voor diverse doelgroepen en kennisgebieden.