Met Fayage staan we stil bij de betekenis van 50 jaar migratie Marokko-Nederland. In een serie contextprogrammering rondom voorstelling organiseert het Amsterdams Andalusisch Orkest verschillende contactmomenten met het publiek. De programmering bestaat uit exposities, lezingen, muzikale intermezzi, eten & drinken en andere specials. Er zijn 50 programma's geslecteerd uit het aanbod van het Amsterdams Andalusisch Orkest en collega-makers uit het veld. Dus laat je verrassen rondom de voorstelling.